VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY  UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UNIVERZITY J. SELYEHO

Vnútorný systém zabezpečovania kvality UK UJS

 

November 2023

Prieskum spokojnosti uživateľov Univerzitnej knižnice UJS: Dotazník – november 2023

Prieskum spokojnosti uživateľov Univerzitnej knižnice UJS grafické vyhodnotenie: Dotazník – grafické vyhodnotenie

Prieskum spokojnosti uživateľov Univerzitnej knižnice UJS výsledky dotazníka: Dotazník-výsledky

 

 

November 2022

Prieskum spokojnosti uživateľov Univerzitnej knižnice UJS: Dotazník

Prieskum spokojnosti uživateľov Univerzitnej knižnice UJS grafické vyhodnotenie: Dotazník – Grafické vyhodnotenie

Prieskum spokojnosti uživateľov Univerzitnej knižnice UJS výsledky dotazníka: Dotazník – výsledky