Čo je to rešerš?

Rešerš je súpis bibliografických odkazov – zoznam dokumentov (knihy, články, zborníky a iné) na zadanú tému. Bibliografický odkaz obsahuje základné údaje dokumentu: autora, názov, miesto a rok vydania, počet strán, predmetové heslá a pod.

Ako požiadať?

  1. vyplnenie žiadanky,
  2. podanie žiadanky (cez e-mail: konyvtar[@]ujs.sk alebo osobne v knižnici),
  3. knižnica vypracuje rešerš, výstup posiela žiadateľovi.

 Žiadanka na rešerš.

Z čoho vypracujeme rešerš?

  • Z fondu Univerzitnej knižnice UJS,
  • z e-zdojov (elektronické vedecké databázy).

Koľko stojí?

Rešerš jednorazová (do 30 záznamov) 5 €
Rešerš jednorazová (nad 30 záznamov) 10 €
Priebežné celoročné sledovanie jedného profilu 20 €