V Univerzitnej knižnici UJS ponúkame možnosť zakúpenia univerzitou vydaných:

  • učebníc,
  • skrípt,
  • iných odborných publikácií.

V nasledujúcej galérií je možné prehliadať si publikácie prístupné v Predajni skrípt. Zakúpiť si ich je možné iba v knižnici  počas otváracej doby (Otváracia doba).

Túto službu ponúkame všetkým, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a študovať nielen z vypožičaných kníh, ale aj z vlastných.

Kontakt:

Agnesa Tubová

e-mail: tubovaa[@]ujs.sk

tel.: +421 35 32 60 826