Náš knižničný fond obohacuje široký výber maďarských a cudzojazyčných (české, anglické, nemecké, talianske atď.) periodických publikácií.

Používanie databázy periodík je jednoduché:

  1. Napíšte celý názov alebo časť názvu do vyhľadávacieho okna, potom kliknite na pole ’Hľadaj’.
  2. Táto zoznam obsahuje ročníky, čísla, rok vydania a základné bibliografické údaje o vybranom periodiku. Pomocou filtrov sa môže upresniť vyhľadávanie na konkrétnu lokáciu (ISSN, jazyk, periodicitu vychádzania časopisov atď.).
  3. Pri vyhľadávaní všetkých periodík  Univerzitnej knižnice stačí, ak necháte prázdne vyhľadávacie okno a kliknete na pole ’Všetky’.

Periodiká sa objednávajú na prezenčné štúdium v priestoroch knižnice UJS, vypožičať si ich nie je možné, ale môžete si z nich urobiť poznámky alebo kópiu. Periodiká, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice, si môžu čitatelia objednať pomocou objednávacieho formulára (na stiahnutie). Na formulár treba napísať názov časopisu, rok vydania, ročník, číslo a umiestnenie. Tieto údaje nájdete v databáze periodík.

Viac informácií Vám môžeme poskytnúť v knižnici alebo priamo u zodpovednej osoby.

Kontakt:

Mgr. Lelkes Judit

tel: +421 35 32 60 689

e-mail: lelkesj@ujs.sk

Databáza periodík sa otvára po kliknutím internetovej stránky:

Online databáza periodík