Evidencia publikačnej činnosti:

Do roku 2017 boli publikácie evidované v systéme CREPČ1 (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 1), od roku 2018 evidujeme publikácie učiteľov a doktorandov v CREPČ2 (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 2).

Od roku 2022 na evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov slúži databáza REPČO (repco.ujs.sk) ako lokálny katalóg, REPČO sa aktualizuje denne na základe údajov CREPČ2 + iné (publikácie neevidované v databáze CREPČ.)

Generovanie zoznamu publikácií z databázy CREPČ2

Vo videu nižšie nájdete návod, ako si stiahnuť zoznamy publikácií, video odporúčame pozerať v režime celej obrazovky.

  1. Otvorte prosím app.crepc.sk.

  2. Do horného vyhľadávacieho panela zadajte svoje meno (priezvisko, krstné meno), z rozbaľovacej ponuky vyberte Osoba (osoba), kliknite na tlačidlo Hľadať (hľadať).

  3. Uistite sa, že podrobnosti o osobe, ktorú hľadáte, zodpovedajú vyhľadávaniu. Na pravej strane kliknite na ikonu zoznamu.

  4. Na načítanej stránke si môžete vybrať, ktorý zoznam publikácií chcete zobraziť:

Citačnýzoznam publikácií autora je zobrazený bez ohlasov, ale so štatistickými údajmi,

Citačný len s ohlasmi  – zo zoznamu publikácií autora sa zobrazia len tie publikácie, na ktoré boli zaregistrované ohlasy,

Úplný citačný – zoznam publikácií s citáciami a so štatistickými údajmi,

Bibliografický  – zoznam publikácií autora zobrazuje percentuálne informácie súvisiace s autorstvom, ako aj metrické údaje časopisov, štatistické údaje publikácií

Štatistika zobrazujú sa len štatistické údaje.

 5.  Ak ste vybrali požadované údaje, kliknite nižšie na tlačidlo Vytvoriť zostavu (vytvoriť zoznam).

 6.  Systém vás upozorní, že na pozadí vytvára požadovaný zoznam. Zoznam sa zobrazí nižšie. Toto je cca. Trvá to 3-5 minút, ale závisí to od zaťaženia servera. Po zobrazení názvu vyberte na pravej strane v poli Akcie Stiahnúť. Dokument sa sťahuje vo formáte RTF. Stiahnutý zoznam môžete vymazať tlačidlom Vymazať v poli Akcie, no systém ho automaticky vymaže do 30 dní.

Zodpovedné osoby:

 Berecz Ildikó

  • evidencia publikačnej činnosti

tel.: +421 35 32 60 687
e-mail: bereczi[@]ujs.sk

Mgr. Lévai-Berényi Zsuzsanna

  • evidencia ohlasov

tel.: +421 35 32 60 690
e-mail: berenyiz[@]ujs.sk