V databáze univerzitnej knižnice sú evidované záverečné a kvalifikačné práce od roku 2006 do roku 2013, ktoré sú aj fyzicky archivované v knižnici. Vyhľadávať v nich môžete v online katalógu:

  1. Rozšírené vyhľadávanie
    2. Výber databázy: Záverečné a kvalifikačné práce (hore vpravo)
    3. Vyhľadávať  – nastaviť vyhľadávacie filtre (napr. predmetové heslo, rok, atď.)

Žiadanie záverečných prác:

  1. Vyplnenie žiadanky
  2. Zamestnanec knižnice Vám prácu prinesie zo skladu

Záverečné práce sú k dispozícií len prezenčne. Žiadané bakalárske a magisterské práce nie je povolené vynášať z priestorov knižnice, časti dokumentov sa nepovoľuje kopírovať a fotografovať.

Na webovej stránke www.crzp.sk nájdete databázu, ktorá eviduje všetky záverečné a kvalifikačné práce na Slovensku od 1. 9. 2011. Tu môžete prácu otvoriť aj v elektronickej forme (aj v plnom texte). Vyhľadávať môžete v online katalógu.