Evidencia ohlasov:

1. Elektronicky 2. Osobne v knižnici
– nemá sprievodný list
Odovzdanie podkladov k ohlasov v oboch prípadoch:
a)      v e-maili (pdf) alebo
b)      vo forme fotokópie (pozri príslušné strany nižšie.) alebo
c)      odovzdaním originálu

    

Zodpovedná osoba:

Mgr. Lévai – Berényi Zsuzsanna

  • evidencia ohlasov

tel.: +421 35 32 60 690
e-mail: berenyiz[@]ujs.sk