Vážení návštevníci knižnice!

S radosťou Vás informujeme o úspešnom projekte v Univerzitnej knižnici UJS, projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR

Názov a číslo projektu: Nové knihy do Univerzitnej knižnice Univerzity J. Selyeho, č. 23-214-01166.

Typ akvizície: odborná literatúra

Plánovaný počet kusov: 85 knižničných jednotiek

Projekt s dotáciou 1 200€ + 60 € spolufinancovanie bol zameraný na aktualizáciu a skvalitnenie fondu Univerzitnej knižnice UJS odbornou knižnou literatúrou z prírodných, ekonomických, spoločenských a humanitných vied. Zakúpené publikácie (učebnice a učebné texty, monografie, zborníky, príručky, odborno-náučné publikácie, encyklopédie, slovníky, knihy pre deti a mládež, básnické

zbierky, romány) v súlade s odborným profilom jednotlivých fakúlt Univerzity J. Selyeho obohatia a rozšíria fond Univerzitnej knižnice UJS.
Prínosom realizovaného projektu je rozšírenie ponuky odbornej knižnej literatúry a sprístupňovanie aktuálnych informácií a poznatkov používateľom. Informácie o publikáciách sú prístupné študentom a pracovníkom UJS a ďalším používateľom knižnice prostredníctvom online

katalógu, knihy sú tematicky vystavené vo voľnom výbere v priestoroch Univerzitnej knižnice UJS.

Knižničný fond Univerzitnej knižnice z dotácie bol obohatený o 88 kusov knižničných jednotiek, zo spolufiancovania 3 ks knižničných jednotiek. Z nadobudnutých finančných prostriedkov sme zakúpili knižničné publikácie domácich a zahraničných vydavateľov.

Zo zakúpených kníh robili výstavky kníh, všetky knihy zaobstarané z dotácie sú označené logom a Kultminor a do knižničných jednotiek sa lepili nálepky s textom: “ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín“.

Prírastkový zoznam zakúpených kníh z projektu: Prírastkový zoznam_grant

 

 

 

 

 

 

 

Vážení návštevníci knižnice!

S radosťou Vás informujeme o úspešnom projekte v Univerzitnej knižnici UJS.

Názov projektu: Akvizícia knižničného fondu UK Univerzity J. Selyeho

Typ akvizície: odborná literatúra

FPU

Plánovaný počet kusov: 228 knižničných jednotiek (minimálne 20% z dotácie FPU bude vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU).

Projekt s dotáciou 3 200 € bol zameraný na aktualizáciu a skvalitnenie fondu Univerzitnej knižnice UJS odbornou knižnou

literatúrou z prírodných, ekonomických, spoločenských a humanitných vied. Zakúpené publikácie (učebnice a učebné texty,

monografie, zborníky, príručky, odborno-náučné publikácie, encyklopédie, slovníky, knihy pre deti a mládež, básnické zbierky,
romány) v súlade s odborným profilom jednotlivých fakúlt Univerzity J. Selyeho obohatia a rozšíria fond Univerzitnej knižnice UJS.

Prínosom realizovaného projektu je rozšírenie ponuky odbornej knižnej literatúry a sprístupňovanie aktuálnych informácií a
poznatkov používateľom. Informácie o publikáciách sú prístupné študentom a pracovníkom UJS a ďalším používateľom
knižnice prostredníctvom online katalógu, knihy sú tematicky vystavené vo voľnom výbere v priestoroch Univerzitnej knižnice UJS.
Z nadobudnutých finančných prostriedkov sme zakúpili knižničné publikácie domácich a zahraničných vydavateľov. Z dotácie na nákup kníh vydaných s podporou z verejných zdrojov sme zakúpili 73 kusov kníh v hodnote 893,63€.

  

Zo zakúpených kníh robili výstavky kníh s označením spôsobu financovania z akvizície, návštevníci knižnice si z nich mohli
priamo vypožičiavať knihy. Všetky knihy zaobstarané z dotácie sú označené logom a FPU a do knižničných jednotiek sa lepili
nálepky s textom: “ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.

Prírastkový zoznam zakúpených kníh z projektu FPU 2021: FPU2022_zoznam kníh

 

 

 

 

 

 

 

Vážení návštevníci knižnice!

S radosťou Vás informujeme o úspešnom projekte v Univerzitnej knižnici UJS, projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR

Názov a číslo projektu: Akvizícia knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS., č. 22-214-00848

Typ akvizície: odborná literatúra

Plánovaný počet kusov: 140 knižničných jednotiek

Projekt s dotáciou 2 000€ + 100€ spolufinancovanie bol zameraný na aktualizáciu a skvalitnenie fondu Univerzitnej knižnice UJS odbornou knižnou literatúrou z prírodných, ekonomických, spoločenských a humanitných vied. Zakúpené publikácie (učebnice a učebné texty, monografie, zborníky, príručky, odborno-náučné publikácie, encyklopédie, slovníky, knihy pre deti a mládež, básnické zbierky, romány) v súlade s odborným profilom jednotlivých fakúlt Univerzity J. Selyeho obohatia a rozšíria fond Univerzitnej knižnice UJS.
Prínosom realizovaného projektu je rozšírenie ponuky odbornej knižnej literatúry a sprístupňovanie aktuálnych informácií a poznatkov používateľom. Informácie o publikáciách sú prístupné študentom a pracovníkom UJS a ďalším používateľom knižnice prostredníctvom online

katalógu, knihy sú tematicky vystavené vo voľnom výbere v priestoroch Univerzitnej knižnice UJS.

Knižničný fond Univerzitnej knižnice z dotácie bol obohatený o 159 kusov knižničných jednotiek, zo spolufiancovania 10 ks knižničných jednotiek. Z nadobudnutých finančných prostriedkov sme zakúpili knižničné publikácie domácich a zahraničných vydavateľov.

Zo zakúpených kníh robili výstavky kníh, všetky knihy zaobstarané z dotácie sú označené logom a Kultminor a do knižničných jednotiek sa lepili nálepky s textom: “ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín“.

Prírastkový zoznam zakúpených kníh z projektu: KNM_Vsetko

 

 

 

 

 

 

 

Vážení návštevníci knižnice!

S radosťou Vás informujeme o úspešnom projekte v Univerzitnej knižnici UJS.   

Názov projektu: Doplňovanie knižničného fondu UK UJS

Typ akvizície: odborná literatúra

FPU

Plánovaný počet kusov: 130 knižničných jednotiek (minimálne 20% z dotácie FPU bude vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU).

Projekt s dotáciou 2 200 € bol zameraný na aktualizáciu a skvalitnenie fondu Univerzitnej knižnice UJS odbornou knižnou
literatúrou z prírodných, ekonomických, spoločenských a humanitných vied. Zakúpené publikácie (učebnice a učebné texty,
monografie, zborníky, príručky, odborno-náučné publikácie, encyklopédie, slovníky, knihy pre deti a mládež, básnické zbierky,
romány) v súlade s odborným profilom jednotlivých fakúlt Univerzity J. Selyeho obohatia a rozšíria fond Univerzitnej knižnice
UJS.

Prínosom realizovaného projektu je rozšírenie ponuky odbornej knižnej literatúry a sprístupňovanie aktuálnych informácií a
poznatkov používateľom. Informácie o publikáciách sú prístupné študentom a pracovníkom UJS a ďalším používateľom
knižnice prostredníctvom online katalógu, knihy sú tematicky vystavené vo voľnom výbere v priestoroch Univerzitnej knižnice UJS.
Knižničný fond Univerzitnej knižnice z dotácie bol obohatený o 145 kusov knižničných jednotiek, z vlastných zdrojov sme zakúpili 9 ks kníh v hodnote 244,5€. Z nadobudnutých finančných prostriedkov sme zakúpili knižničné publikácie domácich a zahraničných vydavateľov. Z dotácie na nákup kníh vydaných s podporou z verejných zdrojov sme zakúpili 36 kusov kníh v hodnote 444,81€.

Zo zakúpených kníh robili výstavky kníh s označením spôsobu financovania z akvizície, návštevníci knižnice si z nich mohli
priamo vypožičiavať knihy. Všetky knihy zaobstarané z dotácie sú označené logom a FPU a do knižničných jednotiek sa lepili
nálepky s textom: “ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.

Prírastkový zoznam zakúpených kníh z projektu FPU 2021: Prírastkový zoznam – dotácia

Vážení návštevníci knižnice!

S radosťou Vás informujeme o úspešnom projekte v Univerzitnej knižnici UJS, projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR

Názov a číslo projektu: Nová, kvalitná literatúra do knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS, č. 21-214-00174.

Typ akvizície: odborná literatúra

Plánovaný počet kusov: 181 knižničných jednotiek

Projekt s dotáciou 2 500€ + 132€ spolufinancovanie bol zameraný na aktualizáciu a skvalitnenie fondu Univerzitnej knižnice UJS odbornou knižnou literatúrou z prírodných, ekonomických, spoločenských a humanitných vied. Zakúpené publikácie (učebnice a učebné texty, monografie, zborníky, príručky, odborno-náučné publikácie, encyklopédie, slovníky, knihy pre deti a mládež, básnické zbierky, romány) v súlade s odborným profilom jednotlivých fakúlt Univerzity J. Selyeho obohatia a rozšíria fond Univerzitnej knižnice UJS.
Prínosom realizovaného projektu je rozšírenie ponuky odbornej knižnej literatúry a sprístupňovanie aktuálnych informácií a poznatkov používateľom. Informácie o publikáciách sú prístupné študentom a pracovníkom UJS a ďalším používateľom knižnice prostredníctvom online

katalógu, knihy sú tematicky vystavené vo voľnom výbere v priestoroch Univerzitnej knižnice UJS.

Knižničný fond Univerzitnej knižnice z dotácie bol obohatený o 208 kusov knižničných jednotiek, zo spolufiancovania 11 ks knižničných jednotiek. Z nadobudnutých finančných prostriedkov sme zakúpili knižničné publikácie domácich a zahraničných vydavateľov.

Zo zakúpených kníh robili výstavky kníh, všetky knihy zaobstarané z dotácie sú označené logom a Kultminor a do knižničných jednotiek sa lepili nálepky s textom: “ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín“.

V žiadosti o dotáciu sme uviedli, že zo žiadanej sumy a podpory zrealizujeme nákup kníh primárne prostredníctvom lokálnych kníhkupectiev. Všetky knihy sme si objednali z kníhkupectva Madách, kontaktné údaje Babits Slovakia spol., s r.o., Zámoryho 9, 94501 Komárno.

Prírastkový zoznam zakúpených kníh z projektu: Prírastkový zoznam_Kultmonor 2021

Vážení návštevníci knižnice!

Oznamujeme Vám, že v Univerzitnej knižnici bude od 29.11.2021 až do odvolania realizovaný výdaj a vrátenie kníh cez výdajné okienko v čase od 8:00 do 14:30.

Prosím Vás, skontrolujte dostupnosť kníh v online katalógu Univerzitnej knižnice na webovej stránke kis.ujs.sk.

Prosím Vás o dodržiavanie protipandemických opatrení.

Ďakujem za pochopenie.

PaedDr. Andrea Valach, riaditeľka

Vážení návštevníci knižnice!

Oznamujeme Vám, že podľa rozhodnutia vlády SR od 25.11.2021 až do odvolania je Univerzitná knižnica zatvorená. Prípade potreby predĺženia výpožičnej lehoty kníh píšte e-mail na kniznica@ujs.sk alebo volajte 035/3260687.

Ďakujeme za porozumenie.

Vážení návštevníci knižnice!

S radosťou Vás informujeme o úspešnom projekte v Univerzitnej knižnici UJS.

Názov projektu: Budovanie knižničného fondu UK UJS
Typ akvizície: odborná literatúra

FPU

Plánovaný počet kusov: 100 knižničných jednotiek (minimálne 20% z dotácie FPU bude vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU).

Projekt s dotáciou 3 500€ bol zameraný na aktualizáciu a skvalitnenie fondu Univerzitnej knižnice UJS odbornou knižnou literatúrou z prírodných, ekonomických, spoločenských a humanitných vied. Zakúpené publikácie (učebnice a učebné texty, monografie, zborníky, príručky, odborno-náučné publikácie, encyklopédie, slovníky, knihy pre deti a mládež, básnické zbierky, romány) v súlade s odborným profilom jednotlivých fakúlt Univerzity J. Selyeho obohatia a rozšíria fond Univerzitnej knižnice UJS.
Prínosom realizovaného projektu je rozšírenie ponuky odbornej knižnej literatúry a sprístupňovanie aktuálnych informácií a poznatkov používateľom. Informácie o publikáciách sú prístupné študentom a pracovníkom UJS a ďalším používateľom knižnice prostredníctvom online

katalógu, knihy sú tematicky vystavené vo voľnom výbere v priestoroch Univerzitnej knižnice UJS.

Knižničný fond Univerzitnej knižnice z dotácie bol obohatený o 176 kusov knižničných jednotiek. Z nadobudnutých finančných prostriedkov sme zakúpili knižničné publikácie domácich a zahraničných vydavateľov. Z dotácie na nákup kníh vydaných s podporou z verejných zdrojov sme zakúpili 53 kusov kníh v hodnote 762,61€.

Zo zakúpených kníh robili výstavky kníh s označením spôsobu financovania z akvizície, návštevníci knižnice si z nich mohli priamo vypožičiavať knihy. Všetky knihy zaobstarané z dotácie sú označené logom a FPU a do knižničných jednotiek sa lepili nálepky s textom: “ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.

V žiadosti o dotáciu sme uviedli, že zo žiadanej sumy a podpory zrealizujeme nákup kníh primárne prostredníctvom lokálnych kníhkupectiev. Všetky knihy sme si objednali z kníhkupectva Madách, kontaktné údaje Babits Slovakia spol., s r.o., Zámoryho 9, 94501 Komárno.

Prírastkový zoznam zakúpených kníh z projektu FPU 2020: Prírastkový_zoznam_FPU_2020

Fond na podporu umenia podporil Univerzitnú knižnicu UJS

V roku 2018 sa Univerzitná knižnica uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia v programe 5.1.3 – Akvizícia knižníc s názvom projektu: Aktualizácia a doplnenie knižničného fondu UK UJS. Fond na podporu umenia našu knižnicu podporil sumou 2 000 €.

Knižnica sa zaviazala spolufinancovať projekt sumou 110 €. Z celkovej sumy 2110 € knižnica zakúpila 162 ks publikácií. Nákup publikácií prebiehal v mesiacoch október 2018 – február 2019. Podmienkou FPU pri pridelení dotácie bolo použiť minimálne 15 % z poskytnutej dotácie na nákup publikácií vydaných s podporou FPU. Uvedenú povinnosť univerzitná knižnica splnila v plnom rozsahu a za sumu 399 € (15 %) nakúpila 42 publikácií. Univerzitná knižnica UJS dotáciou aktualizovala a doplnila knižničný fond novou literatúrou z oblastí pedagogických, spoločenských, humanitných, prírodných vied a ekonomiky, ktorá bude k dispozícii v knižnici. Publikácie si budú môcť vypožičať študenti, vedecko-pedagogickí pracovníci a verejnosť.