Výpožičná doba kníh: 1 mesiac

Výpožičná doba e-čítačiek, CD, DVD: 2 týždne

Max. počet vypožičaných kníh: 10

Pozor! Čitateľ je povinný každú zmenu osobných údajov (napr.: meno, bydlisko, č. občianskeho preukazu) nahlásiť v knižnici!

Mapa

Prolongácia:

Výpožičky sa dajú prolongovať 1x /o mesiac/.

Predlžovať môžete:

– telefonicky: 035 3260 687
– osobne (pozri Otváraciu dobu)
– emailom konyvtar@ujs.sk
– cez konto čitateľa (Online katalóg, manuál)

Pozor! Rezervované knihy sa nedá prolongovať!

Prístup do konta:

Cez stránku online katalógu:

Prihlásenie do konta používateľa (priezvisko, krstné meno, číslo ISIC karty alebo čitateľského preukazu).

Online katalóg