Pre stiahnutie kliknite na názov dokumentu!

Smernice:

          Evidencia publikačnej činnosti

  • Vyhláška č. 397/2020 platná od 1.1.2021
    Od 1.1.2021 je v platnosti Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
    Podľa §8 vyhlášky č.397/2020 sa pri evidencii a kategorizácii výstupu publikačnej činnosti, výstupu umeleckej činnosti, ohlasu na výstup publikačnej činnosti a ohlasu na výstup umeleckej činnosti do 31. januára 2022 postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.
    Takto vykonaná evidencia a kategorizácia a jej verifikácia ostávajú od 1. februára 2022 nedotknuté.