Tisztelt Látogatók!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2023 tavaszán egy bizottság felállításáról döntött, amelynek fő feladata a megkérdőjelezhető közlési gyakorlattal szembeni cselekvési terv kidolgozása volt a tudomány művelői számára.

Az MTA ajánlásai a publikációs visszaélésekkel kapcsolatban

A döntésük alapján az MTA pályázatai, valamint a doktori eljárás és az akadémikus jelölés során a listán szereplő folyóiratokban 2024-ben megjelent közlemények nem vehetők figyelembe tudományos közleményként, így ennek megfelelően a rájuk kapott idézések sem számolhatók el.

Kifogásolható folyóiratok

 

 

Ragadozó folyóiratok (Predatory journals)

Az utóbbi időben rohamosan megnőtt a ragadozó vagy parazita folyóiratok elterjedése, melyek óriási veszélyt jelentenek az Open Access publikálásra. Ezeknek a folyóiratoknak nincs tudományos értékük, és szakmai bírálatot sem végeznek, csupán a haszonra hajtanak.

Ragadozó folyóiratok ismertetőjegyei:

  • fiktív vagy semmilyen szakmai bírálat,
  • akadálymentes publikálás (jelentéktelenebb munkáknál is),
  • a publikálási feltételeket nem tartják be,
  • a publikációk agresszív megszerzése e-mailes meghívókkal neves folyóiratok, konferenciák nevében,
  • neves tudósok feltüntetése, tudtukon kívül,
  • szerkesztőbizottságuk általában kicsi,
  • weboldaluk nem professzionális, gépelési hibák, nem működő linkek vannak rajta és sokszor hétköznapi hirdetésekkel van tele,
  • a kiadó székhelye nem illeszkedik a folyóirat nevéhez (American, British, International…),
 • nyugati székhelyet tüntetnek fel, de ténylegesen fejlődő országokban működnek,
 • a folyóirat neve nem illeszkedik a vállalt küldetéséhez,
 • a folyóiratban megjelent cikkek tartalomban eltérnek a folyóirat tudományterületétől,
 • hamisan tüntetik fel, hogy Impakt Faktorral (IF) rendelkeznek,
 • titkolják tényleges működési helyüket.

Hogyan ismerjük fel őket?

 • Amelyik folyóirat IF-fel rendelkezik, megtalálható a Journal Citation Reports  jegyzékében.
 • Amelyik folyóirat NEM rendelkezik IF-fel, célszerű utánanézni a WoS, a SCOPUS vagy a SCImago Journal and Country Rank adatbázisok valamelyikében.
 • ISSN ellenőrzése a ROAD jegyzékében.
 • Tanulmánykötetek esetében gondosan ellenőrizze a konferenciát rendező személyt, szervezetet vagy egyetemet.

Predátor folyóiratokról, kiadókról bővebben az alábbi oldalon olvashatnak: 

 

Hasznos linkek: