Publikációs tevékenység nyilvántartása a Selye János Egyetemen

Ezen az oldalon szeretnénk közzétenni azokat az információkat, amelyek elősegítik a publikációk korrekt, hatékony nyilvántartását. Örök érvényű törvényszerűség, hogy minél pontosabb a leadott anyag, annál hamarabb kivitelezhető a könyvtár részéről a feldolgozás.

A publikációk hagyományos módon történő leadásakor kötelező leadni egy megfelelően kitöltött formanyomtatványt, a kísérőlevél megtalálható a könyvtár honlapjának dokumentumai között: http://uk.ujs.sk/dokumentumok/

Bővebb tájékoztatás:

 Berecz Ildikó

  • publikációk regisztrálása
  • publikációs kimutatások készítése

tel.: +421 35 32 60 687
e-mail: bereczi[@]ujs.sk

Mgr. Lévai – Berényi Zsuzsanna

  • hivatkozások regisztrálása
  • publikációs kimutatások készítése

tel.: +421 35 32 60 690
e-mail: berenyiz[@]ujs.sk

Publikációk regisztrációjának menete:

–          leadandó anyagok előkészítése (fénymásolat, elektronikus verzió vagy eredeti példány formájában)

1. Elektronikus mód 2. Hagyományos mód
– kísérőlap letöltése (Dokumentumok → Dokumentumok oktatóknak)

– kísérőlap  kitöltése

Publikáció leadása mindkét esetben történhet:
a)      e-mailben (pdf formátumban) vagy
b)      fénymásolat formájában (a megfelelő oldalak lsd. lejjebb) vagy
c)      eredeti példány beküldésével

  • az eredeti példányt a könyvtár lefénymásolja, majd visszaküldi az oktatónak
  • az eredeti példány marad a könyvtárban – ajándék formájában

     

Leadandó anyagok

Folyóiratban megjelent cikk esetében:

1. folyóirat címlapja (előlap, hátlap)
2. az adott szám tartalomjegyzéke
3. impresszum, értsd: kiadási adatok
4. a megjelent publikáció teljes szövege
5. URL, amennyiben a publikáció nyilvántartott a  Web of Science vagy a SCOPUS adatbázisában
6. amennyiben a folyóirat karentált, kérjük ezt is jelezni felénk
7. amennyiben a publikációnál több szerző is közreműködött, úgy feltüntetni a %-os eloszlást (összesen 100 %-nak kell kijönnie, és csak egész számokkal adható meg) – ezt először egyeztetni a többi szerzővel, hogy minden egyetemen ugyanúgy legyen nyilvántartva
8. formanyomtatvány NEM KÖNYV jellegű publikációhoz

Megjegyzés: A leadott anyagokból egyértelműnek kell lennie, hogy mi a folyóirat címe, ISSN száma, ki a kiadó, hol a székhelye, évfolyam, szám, oldalszámok (amelyeken a publikáció szerepel). Amennyiben nem rendelkezik ISSN számmal, úgy a publikációt nem lehet tudományos és szakmai publikációként sem nyilvántartani.

Konferenciakötetben megjelent publikáció esetében:

Szükséges olyan anyagok leadása, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy:

1. hol rendezték a konferenciát
2. mikor rendezték a konferenciát
3. mi a pontos neve a konferenciának
4. amennyiben a szerzőt felkérték a konferencián való részvételre, úgy a meghívót is csatolni kell
5.  formanyomtatvány NEM KÖNYV jellegű publikációhoz

Hivatkozások esetében:

Le kell adni minden olyan dokumentumot, amelyből egyértelműen azonosítható, hogy mi a hivatkozó és melyik a hivatkozott publikáció:

1. a forrásdokumentum címlapja
2. a forrásdokumentum tartalomjegyzéke
3. a forrásdokumentum impresszuma (kiadási adatok: kiadó, ISSN/ISBN, évszám, évfolyam, szám)
4. a hivatkozó publikáció/cikk/tanulmány első oldala – amelyen szerepel a cím, szerző
5. azok a konkrét oldalak, amelyeken szerepel a hivatkozás (lábjegyzet, irodalomjegyzék)

Tanulmánykötetben megjelent tanulmány esetében:

1. a tanulmánykötet címlapja (előlap, hátlap, belső címlap)
2. tartalomjegyzék
3. impresszum
4. a megjelent publikáció teljes szövege, felhasznált irodalomjegyzék
5. recenzensek – amennyiben fel vannak tüntetve
6. előszó, bevezető (amennyiben tartalmazza a kötet)
7. amennyiben a publikációnál több szerző is közreműködött, úgy feltüntetni a %-os eloszlást (összesen 100 %-nak kell kijönnie, és csak egész számokkal adható meg) – ezt először egyeztetni a többi szerzővel, hogy minden egyetemen ugyanúgy legyen nyilvántartva
8. formanyomtatvány NEM KÖNYV jellegű publikációhoz

Megjegyzés: A külföldi kötetek esetében, amennyiben nincsenek a kötetben feltüntetve a recenzensek, csatolni kell az igazolást a szakmai lektoráltságról (kiadó által kiállított). Bizonyos külföldi kiadók esetében nem szükséges ezt megtenni – az ilyen kiadók listája ITT érhető el.

Monográfiák, főiskolai jegyzetek, tankönyvek esetében:

Ezekben az esetekben a beíráshoz szükségünk van az egész publikációra, eredeti példányban vagy elektronikus formában (PDF) és egy  formanyomtatványra KÖNYV jellegű publikációhoz.

A külföldi monográfiák, főiskolai jegyzetek, tankönyvek esetében, amelyeknél nincsenek feltüntetve a lektorok/recenzensek, csatolni kell az igazolást a szakmai lektoráltságról (kiadó által kiállított). Bizonyos külföldi kiadók esetében nem szükséges ezt megtenni – az ilyen kiadók listája ITT érhető el.

Amennyiben a publikációnál több szerző is közreműködött, úgy fel kell tüntetni a %-os eloszlást (összesen 100 %-nak kell kijönnie, és csak egész számokkal adható meg) – ezt először egyeztetni a többi szerzővel, hogy minden egyetemen ugyanúgy legyen nyilvántartva.